Archive for the ‘1863’ Category

1863-07-21 Suometar

2009-09-27

Suometarta v. 1863, N:o 57. Tiistaina 31 päivä Heinäkuussa. 17:stakymmeneS Vuosikerta.

Suometarta tu. 1863, jälkimäistä puolivuosikertaa, saapi tilata täällä Helsingissä herrain Waseniuksen ja Kumpp. kirjakaupassa 4 markalla sekä kaikissa maamme Posti konttoreissa 4 markalla 80 pennillä. (more…)

1863-09-11 Suometar

2009-09-27

Suometar 1863 N.o 72 Perjantaina 11 päivä Syyskuussa. 17:stakymmenes vuosikerta.

Suometarta Syyskuun alusta aina vuoden loppuun asti saadaan tilata 2 markalla 80 pennillä herrain Waseniuksen ja Kumpp. kirjakaupassa. Lisälehti, valtiopäivä-asioita kertoava, seuraa kerran viikossa. (more…)